Wie komt er in aanmerking voor de zonnelening?

De voorwaarden waaraan u moet voldoen, legt uw gemeente of provincie vast in een regeling. Deze zijn terug te vinden in het schema in de folder ‘zonnelening 2016′ (pdf).

Maar er zijn ook kenmerken die voor iedere aanvrager hetzelfde zijn (van de website van SVn):

  • De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- (afhankelijk van de regeling van uw gemeente of provincie).
  • Tot een bedrag van € 7.500,- geldt een looptijd van 10 jaar. Voor een hoger bedrag bedraagt de looptijd 15 jaar.
  • De rente wordt vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag bij SVn en is gebaseerd op het 10- of 15-jaars rentetarief van SVn, met daarop een korting van 3% (minimaal rentepercentage 0,50%). De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening. Kijk voor de actuele rentetarieven hier.
  • De Duurzaamheidslening betreft een jaarannuïteitenlening en wordt dus annuïtair afgelost. Met annuïtair terugbetalen heeft u uw Duurzaamheidslening op de einddatum helemaal terugbetaald. Wat betekent annuïtair lenen? Het te betalen bedrag op basis van jaarannuïteiten moet steeds voor 1/12 deel worden voldaan voor de laatste van de maand. De maandtermijn bestaat uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Het aflossingsdeel wordt per 31 december van ieder jaar met de restschuld verrekend. Het aflossingsdeel zal gedurende de looptijd van de lening jaarlijks groter worden. Het rentedeel zal jaarlijks kleiner worden. Uw maandtermijn blijft gelijk.
  • Op het moment dat een aanvrager ouder is dan 75 jaar wordt het inkomen op € 0,00 gesteld en wordt de aanvraag afgewezen. Als er twee aanvragers zijn en er één jonger is dan 76 jaar, dan wordt het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar wel meegenomen in de beoordeling en het inkomen van de andere aanvrager (ouder dan 75) niet.​
  • De afsluitkosten zijn 2% over de hoofdsom van de lening.
  • De lening wordt onderhands verstrekt.
  • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
  • Altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij aflossen (met een minimum van € 250,-).

 

 

 

Posted in: Zonnelening