Ervaringsdeskundigen

Mensen met zonnepanelen en mensen met interesse in zonnepanelen met elkaar te verbinden. Dat werkt. Daarom hebben we ook een team van ervaringsdeskundigen, die mee gaan naar de Zon zoekt Drent bijeenkomsten en bereid zijn hun ervaringen te delen. Zij zullen tijdens de bijeenkomsten vragen gaan beantwoorden van geïnteresseerden.