Zon zoekt Drent in Gieten

Op woensdag 20 september is in het gemeentehuis in Gieten een informatieavond van de campagne ‘Zon zoekt Drent 2017’. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Met de campagne wil de gemeente Aa en Hunze, als partner in het Drents Energieloket, de opwekking van zonne-energie door woningeigenaren stimuleren. Bezoekers kunnen onder meer een presentatie bijwonen, een bedrijvenmarkt bezoeken en zich laten informeren over de financiële regelingen. 

Op basis van de zonnekaart is gekeken welke woningen in Aa en Hunze geschikt zijn voor zonnepanelen. De bewoners van deze woningen zijn uitgenodigd voor de informatieavond. Tijdens de avond krijgen zij tips over hoe aan de slag te gaan met de aanschaf van zonnepanelen of zonneboiler en horen ze welke subsidies en financieringsmogelijkheden er zijn. Op de bedrijvenmarkt adviseren bedrijven over de aanschaf van zonnepanelen en zonneboiler en informeren zij over alle nieuwe ontwikkelingen.

Feestelijke aftrap van de avond

De informatieavond is de laatste in een reeks Zonnetours die zijn georganiseerd binnen de campagne Zon zoekt Drent. Op deze laatste Zonnetour vertellen wethouder Co Lambert en gedeputeerde Tjisse Stelpstra hoe het gaat met duurzame energie in de gemeente Aa en Hunze en provincie Drenthe. De informatieavond wordt op feestelijke wijze geopend.

Drents Energieloket

Het Drents Energieloket is een samenwerkingsverband van 18 partners waaronder alle Drentse gemeenten. Op www.drentsenergieloket.nl kan men terecht met vragen over het energiezuiniger maken van de woning: Welke stappen kunt u nemen? Wat is er allemaal mogelijk? Zijn er subsidies voor? Het Drents Energieloket voorziet van onafhankelijke adviezen en is niet gelieerd aan bedrijven. Tijdens de bijeenkomst op is een adviseur van het Drents Energieloket aanwezig om vragen te beantwoorden.

De Zonnelening

De gemeente Aa en Hunze en de provincie Drenthe stellen in 2017 voor de laatste keer geld beschikbaar voor de zonnelening aan woningeigenaren, zodat zonnepanelen of een zonneboiler aangeschaft kunnen worden. Tegen een lage rente kan maximaal 7.500 euro geleend worden. De zonnelening wordt tijdens de avond verder toegelicht.

Aanmelden

Wilt u bij deze informatieavond aanwezig zijn? Meldt u zich dan aan via communicatie@aaenhunze.nl. Graag vermelden met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn.