Regelingen en subsidies voor bedrijven

Hieronder vindt u een overzicht van de Drentse en gemeentelijke regelingen en subsidies op het gebied van energie en duurzaamheid voor bedrijven in Drenthe.

Provincie Drenthe

‘Energie Lening Drenthe’ voor Drentse ondernemers en organisaties
De Drentse Energie Organisatie biedt het MKB en organisaties in Drenthe een lening voor investeringen in duurzame energie en energiebesparing. Organisaties kunnen voor de helft van het investeringsbedrag een lening aanvragen tegen een aantrekkelijke rente. Het bedrag dat geleend kan worden ligt tussen de € 10.000 en € 50.000. De minimale investering moet daarom € 20.000 zijn. Op www.energieleningdrenthe.nl vindt u de regeling en voorwaarden van de Energielening.

Subsidieregeling rijden op klimaatvriendelijke brandstoffen, Provincie Drenthe
Particulieren, gemeentelijke overheden, overheidsinstellingen en ondernemingen in Drenthe kunnen een subsidie aanvragen voor het gebruik van klimaatvriendelijke brandstoffen of het rijden op elektriciteit. De subsidie bedraagt maximaal €3.500 euro per voertuig en geldt voor maximaal 10 voertuigen per aanvrager per kalenderjaar.

 

Gemeente Assen

Stadsbedrijvenpark revitaliseringsgebied: gratis energiescan (2013-2014)
Bedrijven binnen het revitaliseringsgebied in het Stadsbedrijvenpark Assen kunnen een gratis energiescan aanvragen bij de gemeente Assen. Bedrijven buiten Stadsbedrijvenpark en Parkmanagement Assen kunnen bij uitzondering en in overleg via de gemeente een gratis energiescan aanvragen. Kijk hier voor meer informatie.

Subsidie en Energie Lening voor Ondernemers die lid zijn van Parkmanagement Assen
Voor de leden van Parkmanagement Assen is er een subsidie beschikbaar voor investering in duurzame energie, led-verlichting en energiebesparing in het eigen pand. Zij kunnen een subsidie krijgen van 10% op de investering met een maximum van €10.000. De Drentse Energie Organisatie heeft aanvullend op de subsidie van PMA een energielening ontwikkeld waarmee maximaal 50% van de investering kan worden gefinancierd. De ondergrens van de lening is € 5.000. Deze mogelijkheid van de lening is exclusief voor organisaties die een subsidie ontvangen van Park Management Assen. Kijk voor meer informatie op: www.parkmanagement-assen.nl

Subsidieregeling zonnepanelen revitaliseringsgebied Stadsbedrijvenpark Assen
Bedrijven die zonnepanelen plaatsen aan of tegen bedrijfspanden in het revitaliseringsgebied Stadsbedrijvenpark Assen kunnen hiervoor een subsidie aanvragen. Kijk hier voor meer informatie.